Ur min synvinkel...

Jag vet att alla börjar bli rätt så trötta på allt valfläsk så här i tolfte timmen. Men jag tänkte ändå passa på att kasta ut några av mina åsikter i valbruset.

Jag vet inte hur många som orkar läsa igenom allt politiskt tugg, men jag välkomnar komentarer och synpunkter. Ingen är perfekt, eller kan allt. Ingen kan göra alla nöjda. Men är det ändå inte det som är den igentliga innebörden av begreppet ett liberalt samhälle??? Att vi med våra olikheter skapar ett bättre och mer levande samhälle, där alla får göra sin röst hörd.

Detta är några av de punkter som jag tycker är allra viktigast!!!

Unga i sverige:
- Lärlingsjobb och Tranieeplatser är en outnyttjad resurs i dagens  samhälle. Det måste gå snabbt att komma ut i arbetslivet. Dessutom erbjuder det ett alternativ till elever som är mer praktiskt än teoretiskt lagda. Sverige skulle stanna upp om vi bara förlitade oss på personer med universitets examen. På många arbetsplatser är praktisk erfarenhet mångdubbelt viktigare än vad vi lärt oss i skolbänken. De flesta innom bygg och industrinäringen har större nytta av lärlingsplatser än av högskolestudier.
- Arbetsmarknaden måste bli mer flexibel och individuell. Alla vill inte jobba mellan 7 och 4, måndag till fredag. Vi måste kunna anpassa arbetstid och avtal efter individen.
- Göra det lättare för unga människor att byta arbete, det gör att de snabbare kan skaffa sej en bredare erfarenhet av arbetslivet. En flexibel arbetsmarknad där man har möjlighet att gå direkt från ett jobb till ett annat är drömmen. I vissa fall själper LAS mer än vad den hjälper
.- Billigt att anställa. Det ska inte vara dyrt för arbetsgivare att ge arbete åt ungdomar. Därför ska arbetsgivaravgiften vara låg så att företagare vågar ta chansen att anställa unga.
- Obligatorisk A-kassa, (observera A-Kassa inte fackanslutning) som sjukförsäkringen är idag borde också skyddet vid arbetslöshet gälla alla!!!

Norrbotniabanan:
-
Det är snart bara sträckan Umeå-Luleå kvar att bygga, en stäcka på 27 mil som binder samman södra delarna av sverige med Kina och Ryssland + att Göteborg på allvar kan satsa på att bli deras länk till USA:s östkust. Så det är igentligen inte ett regionalt "Norrbottens projekt" vi talar om utan ett medel som gör HELA sverige mer konkurenskraftigt. Om dessa argument inte väger tungt vet jag inte vad som skulle göra det. 
- Det finns intressenter från näringslivet på att hjälpa till med finansieringen av bygget. Flera stora bolag främst innom stålindustrin vill att bygget startar snarast. Om det går att komma fram till en möjlig sambudgetering skulle projektet inte behöva kosta staten hela summan på estemerade 23 milljarder. 

Integration:
- Individ anpassa utbildingen för nyanlända.
- Särskild introduktionsutbildning om sverige, både om vilka rättigheter som man har som svensk medborgare men också om hur det svenska samhäller fungerar på riktigt, det är lika viktigt som att lära sej språket, då det hjälper till att överbygga/förhindra kulturkrockar. Bla är det viktigt att lära sej hur man förhåller sej till "svensken", jantelagen, att ta av sig skorna inomhus, att inte stå för nära då man pratar med någon, nakenhet, allemansrätten och "lagom". Vuxenskolan i Ludvika driver tillsammans med komunen en kurs vid namn "Den svenska koden" som komplement till SFI (svenska för invandrare) med bla besök av socialtjänsten, polisen och mansjouren.
- Hårdare bestraffningar för diskriminering pga etnisitet. Detta gäller även för övriga diskrimineringsgrunder!!!
- Gör det lättare att skaffa bostäder, inte bara innom vissa geografiska områden utan i hela det svenska samhället.
- Jag vet inte om det är så nu men jag skulle vilja; att om nyanlända kan uppvisa yrkesbevis (alla papper) så bör de kunna göra ett kunskapstest på sitt hemspråk för se om de uppfyller de svenska kraven. Med chans att kompletera eventuella brister. Oavsett om de beviljats uppehållstillstånd eller inte, alla människor har rätt till att kunna försörja sej.

Skola:
- Fler och tydligare betygssteg, det gynnar studieandan om stegen inte blir för stora mellan de olika betygen + att det blir lättare att söka in på vidareutbildning om det finns fler steg att särskilja de sökande på.
- Betyg från tidig ålder, mest för att fånga upp elever som inte hänger med i undervisningen. Det måste föras statistik på eleverna från åk 3 så att man inte väntar till åk 8 då det oftast redan är för sent.
- Jobba aktivt för att framtidens samhälle skall bli köns neutralt. Genom att från tidig ålder lära baren om allas lika värde, må det vara man eller kvinna, oavsett födelse land/plats eller sexuell läggning, medfödda handikapp eller handikapp orsakade av olyckor. Skolan skall inte vara rädd för att ta i svåra frågor, om barnen tidigt får lära sej att alla människor har ett egenvärde och att olikheter är en tillgång inte ett problem, tror jag att många av dagens frågor löser sej själva (mobbing, diskriminering, förtryck)
- Dagens skola måste ta större ansvar för att lära barnen etik och moral.
- Nationella prov från åk 3, då alla elever bedöms på samma sätt oavsett vilken kommun eller vilken skola de går på. Detta gör att lärarna får en bättre måttstock/skydd att utgå ifrån och elever med problem kan fångas upp betydligt tidigare.
- Göra sammarbetet med skolpsykiatrin till en del av vardagen, alla barn borde få tid hos kuratorn minst en gång per termin. Detta för att knyta kontakter och skapa en avslappnad relation till hjälpsökandet om barnen senare skulle få problem, med skola, kamrater eller hemmet.

Universitet:
- Relevanta sommarkurser för de som vill korta ner utbildningstiden, på arbetsmarknaden har man semester inte sommarlov.
- Skrota fribeloppet, det skall inte straffa sej att arbeta under studietiden. Det är genom arbete som man skaffar sej kontakter på arbetsmarknaden, och kontakter leder senare till riktiga arbeten snabbare.
- Skapa ett rankingsystem för landets högskolor och universitet, där studenterna själva kan ge betyg på utbildningskvaliten på landets olika skolor. Detta gör det lättare för blivande studenter att välja rätt skola och rätt utbildning. Det gör också att universiteten och högskolorna måste skärpa sej och ta itu med eventuella brister, det kan även hjälpa till att stämma upp problemen innan det blir problem.
- Jag vill även återinföra "kisarna" (kamratstödjare i skolan). Ibland kan det vara lättare att prata med någon som inte är "vuxen" i den bemärkelsen att de inte jobbar som lärare eller assistenter. De har också möjlighet att interagera på ett helt annat sätt med eleverna då de inte är bundna till en specifik klass.

Statligt huvudmannaskap för vården, skolan och polisväsendet, bidrar till att effektivisera samhället och gör att vi drar åt samma håll. Samma regler/möjligheter skall gälla för alla oavsett var man bor i landet. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Matbloggstoppen